Medi Habitat assumeix una política de qualitat, imposant la gestió de la qualitat total i millora constant, aconseguint l'eficiència i l'eficàcia en tots els seus processos, enfortint la seva imatge davant de la societat en general, clients, institucions.


La Qualitat TOTAL, entesa com una conducta instal·lada en l'organizació del grup, amb èmfasi especial en el progressiu procés de millora de qualitat, de seguretat, de tecnologia, en cada servei, en cada procés, en cada execució.


Els estris del control de gestió (comptabilitat analítica, control pressupostari i anàlisi de Balanços) assumeixen els objectius de l'organizació, a partir dels recursos disponibles.


C/ Anselm Clavé nº88 Local 3 · Tel. 93 570 51 23 · Fax 93 570 51 11 · Mollet del Vallès
info@medihabitat.es