Gestió integral de serveis

- API, gestió immobiliària i patrimonial

- Administració de Finques

- Advocats, assessoria jurídica

- Assegurances, gabinet tècnic

- Constructora

- Restauració
Quan hem de fer valer els seus drets és indispensable un autèntic professional que conegui a fons els mitjans que ens brinda la Llei oferint-li assessorament i solucions a la seva mida.

Medi Habitat posa a la seva disposició un equip de lletrats que atendrà les seves necessitats en tots els àmbits jurídics on requereixi la intervenció d’aquests professionals del dret.

Relació de matèries pròpies de l’activitat:

     - Separacions i divorcis (matrimonial).
     - Declaracions d'Hereus i acceptació d'Herència.
     - Judici de faltes.
     - Accidents de tràfic.
     - Reclamacions laborals (acomiadaments).
     - Assessoria jurídica – Fiscal i d’empreses – comptable.
     - Dret Mercantil, Constitució de Societats.
     - Propietat Horitzontal i arrendaments urbans.
     - Rendes – Impostos de Societats.C/ Anselm Clavé nº88 Local 3 · Tel. 93 570 51 23 · Fax 93 570 51 11 · Mollet del Vallès
info@medihabitat.es