Gestió integral de serveis

- API, gestió immobiliària i patrimonial

- Administració de Finques

- Advocats, assessoria jurídica

- Assegurances, gabinet tècnic

- Constructora

- Restauració
Joaquim González Balangrí

Concerti cita amb nosaltres. Estudiarem el seu cas i dissenyarem les cobertures de l’assegurança que millor s’adapti a les seves necessitats.

J.G.B., gestor d’assegurances li ofereix un tracte personalitzat, analitzant i avaluant els riscos, que permetrà obtenir la millor assegurança a un preu molt competitiu.

El nostre equip humà treballa conjuntament amb asseguradores de màxima solvència, serietat i prestigi, integrades per persones que s’uneixen per fer front als diferents riscos que li puguin afectar, de forma que tot mutualista, en funció de la seva prima, és part integrant de l’entitat asseguradora.

El nostre objectiu és proporcionar als nostres clients els millors productes i la màxima qualitat en el servei, mantenint un continu i permanent contacte amb ells, informant-los permanentment de qualsevol novetat que es produeixi i pugui afectar-los. Estudiem quin és el millor producte i la millor companyia de manera objectiva i professional, comprovant el nivell adequat dels seus preus.

Hem evolucionat paral·lelament al món de les assegurances a Espanya.

 • Planificació i gestió d'assegurances per empreses e institucions
 • Estudi de contractes existents amb la finalitat de millorar-los i optimitzar els recursos.
 • Fem de la lletra petita de les pòlisses la millor interpretació per els seus interessos.

  El tracte directe i personal ens permet conèixer millor als nostres clients, cosa que possibilita identificar les necessitats asseguradores de cadascun d’ells i perfilar les cobertures que millor s'adapten a ells.

  La nostra funció abasta totes les fases de la vida de l'assegurança:

 • Estudi i anàlisi dels riscos del client.
 • Disseny de l’assegurança, confeccionat per les cobertures en funció de les necessitats detectades.
 • Contractació de l’assegurança i gestió dels rebuts.
 • Tramitació i liquidació de sinistres. Contacte directe amb la companyia asseguradora, sense intermediaris, assegurant claredat i rapidesa en la comunicació.
 • Com corredors d'assegurances no estem vinculats a cap grup financer ni entitat asseguradora.

  Triem el millor producte i la millor companyia d'un mode objectiu i professional, sempre comprovant la solvència d'aquesta i el nivell adequat dels seus preus.

  Tenim la certesa de que trobarà en nosaltres la major seguretat i qualitat de productes:

 • Assegurances per habitatges, comerços, empreses, motos, automòbils, comunitats
 • Assegurances d'accidents, de vida, d'hospitalització.
 • Assegurances per caçadors, d'enterrament, de responsabilitat civil.
 • Assegurances de baixa per accident, baixa per malaltia.
 • Assegurances especialitzades, art, contingències diverses, crèdits comercials, filatèlia, joieria, suspensió d'espectacles.
 • Caució, estalvi, previsions, salut i dentistes (visites mèdiques sense esperes).
 • Construcció, responsabilitat creuada.
 • Productes financers.
 • Jubilació
 • No regalem vaixelles, bicicletes ni enciclopèdies, ens limitem a assessorar-li perquè gaudeixi d'una molt bona jubilació.


 • Assegurança de viatge
 • La solució més eficaç als inconvenients que li puguin sorgir al viatjar, tals com l'hospitalització, despeses mèdiques... repatriacions per accident, malaltia o defunció.

  Robatori i danys a l'equipatge.


 • Assegurança de llar
 • La seva llar és, probablement, el seu patrimoni més important. És per això que mereix la màxima protecció. Gaudeixi d’una absoluta tranquil·litat i deixi en bones mans aquesta part tan important del seu patrimoni. A Medi Habitat li oferim un conjunt de cobertures completes, actuals i a la seva mida, cuidadosament estudiades, que li permetran fer front a una àmplia gamma de riscos:

  Incendi, explosió, inundació, danys per aigua (propis o aliens), trencament de vidres i sanitaris, robatori dins i fora de la llar, actes de vandalisme o malintencionats, furt i desperfectes, ús fraudulent de targetes de crèdit, responsabilitat civil. (danys a tercers), assistència jurídica, assistència les 24 hores.

  ...i fins 30 cobertures més, sense descuidar les més actuals:

  danys estètics, substitució de panys, reconstrucció de documents, danys en aparells elèctrics i trasllat d’equipatges.

  Reposem el seus béns malmesos o desapareguts, per a que vostè pugui començar de nou.


 • Assegurança de comerç
 • Vostè, com a empresari, sap que el més important és garantir la continuïtat, estabilitat i seguretat del seu negoci, per lo qual requereix una resposta ràpida i eficaç davant qualsevol contratemps que pugui sorgir, assegurant-li les seves instal·lacions i mercaderia. Obtindrà les millors prestacions i cobertures del mercat, amb les quals estudiarem la confecció de la seva assegurança:

  Incendi, explosió, actes de vandalisme o malintencionats, robatori i espoliació, manifestacions i/o vagues, demolició, desenrunament, costos de salvament, pèrdua de lloguer per inhabilitat del local de negoci, fontaneria, forrellat i electricitat d’emergència, assistència, reconstitució de documents, danys a instal·lacions i aparells elèctrics, infidelitat d’empleats, accidents de clients dins el local, pèrdues d’explotació, accidents laborals soferts per empleats, danys per aigua (propis o aliens), trencadura de vidres, mercaderies en frigorífics, equips informàtics, responsabilitat civil (danys a tercers), assistència jurídica, danys estètics, averia de maquinària...


 • Assegurança de Multirisc de Comunitats de Propietaris
 • Perquè coneixem la necessitat de les Comunitats de Propietaris, resolem de forma àgil, senzilla i eficaç els sinistres que ocorren als edificis, posem a disposició dels nostres clients una sèrie de cobertures, per realitzar la composició de l’assegurança, que suposa solucions pràctiques, adaptades a les noves necessitats de la vida moderna.


 • Assegurança d'Automòbil
 • Incloem les cobertures que li garanteixen la màxima protecció per a vostè i per als seus, personalitzant l’assegurança a la seva justa mida:

  Responsabilitat civil de subscripció obligatòria, responsabilitat civil opcional, fiances, danys propis, robatori e incendi, defensa jurídica, incloent reclamació de danys, assegurança d’accidents personals per al conductor i la resta d’ocupants, trencadura de llunes i assistència en carretera.

  Apliquem la bonificació del client a l’hora de realitzar el càlcul de la prima.


 • Assegurança de Vida
 • Protegeixi el futur dels seus per a cas de defunció, garantint-los el cobrament d’un capital o una renda.


 • Assegurança per embarcacions
 • Responsabilitat Civil

  Pèrdua total de l'embarcació

  Bens particulars

  Accidents personals


 • Assegurança d'assistència sanitària
 • L'entitat asseguradora presta els serveis mèdics, quirúrgics, internaments en centres i clíniques assistencials, dins de les especialitats i límits establerts a la pòlissa, per malaltia i accident de l'assegurat.

  Establint un sistema mixt de contractació, l'assegurat disposa d'un quadre mèdic al que pot recórrer lliurement, però també té la possibilitat de reemborsament de despeses en cas de que l'assegurat fos assistit en un altre centre.


   Assegurança per malaltia

   Subsidi diari en cas de malaltia i/o hospitalització de l'assegurat que compensi les pèrdues econòmiques que aquest fet pugui ocasionar-li.


   Transports, camions, flotes

   Conegui quina indemnització rebria en cas de sinistre de la seva mercaderia mentre és transportada pel seu transportista.


   Tramitació de sinistres

   Fins la seva total resolució, convertint-nos en el seu màxim defensor per minimitzar l'impacte humà i econòmic del mateix.
  C/ Anselm Clavé nº88 Local 3 · Tel. 93 570 51 23 · Fax 93 570 51 11 · Mollet del Vallès
  info@medihabitat.es