Gestió integral de serveis

- API, gestió immobiliària i patrimonial

- Administració de Finques

- Advocats, assessoria jurídica

- Assegurances, gabinet tècnic

- Constructora

- Restauració
Medi Habitat posa a la seva disposició el seu estudi, disseny i realització pel cas en que vostè desitgi reformar i actualitzar el seu habitatge conforme a les noves necessitats i desitjos que es puguin presentar.

Un estudi professional conforme als seus gustos, li aconseguirà un espai vital millor aprofitat, facilitant-li la possibilitat d'introduir solucions i qualitat de vida necessàries.

Medi Habitat realitza el seu habitatge, amb els millors professionals en cada un dels diferents sectors i especialitats, que ens permet garantir el compliment dels pressupostos acceptats amb un nivell de qualitat òptim.

Implementant un òptim posicionament de mercat Medi Habitat adopta una personalitat pròpia, assumint els compromisos que ens permetran oferir les màximes garanties.

Avantatges del manteniment preventiu d'un edifici

  • Dóna seguretat als usuaris de la via pública

  • Evita danys a la resta de components estructurals de l'edifici amb una protecció periòdica del mateix.

  • Manté una imatge digna de l'edifici i del paisatge urbà.

  • Disposa d'una previsió i programació de costos de manteniment.

  • Manté el valor patrimonial i gaudeix dels beneficis de les companyies d'assegurances.

  • Evita les molèsties que comporten als usuaris les intervencions importants.

  • Millora el confort i la qualitat de vida.

  • Allarga la vida útil de l'edifici, ja que mantenir implica allargar el termini d'ús.
C/ Anselm Clavé nº88 Local 3 · Tel. 93 570 51 23 · Fax 93 570 51 11 · Mollet del Vallès
info@medihabitat.es