Ompli el següent qüestionari:

Nom Població
Domicili
Teléfon Email

Tipus Exclusiva agència
Zona Plantes
Ven    Lloga    Traspassa   
Terrasses Balconada
m2 útils Preu
Assolellat     Ascensor    Parking    Calefacció    Aire condicionat
Núm. veïns Banys
Estat cuina Material portes
Cost comunitat Antiguitat
Estat

Observacions
Foto (pots enviar una imatge del pis)

Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (15/1999), pel què es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades de caràcter personal quedaran incloses i seran tractades en un fitxer titularitat de MEDI HABITAT SL, amb la finalitat de mantenir-lo informat dels nostres serveis existents en aquesta pàgina web, així com remetre-li informació sobre els productes i serveis continguts en la mateixa. Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei, dirigint un escrit a l’adreça següent:

RBLA. POMPEU FABRA 71 bis, 08100. MOLLET DEL VALLES, BARCELONA.

En cas que vostè inclogui en el present formulari dades de caràcter personal, titularitat de terceres persones, haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, d’obtenir el seu consentiment i d’informar -a aquests tercers- de les mesures contingudes en el paràgraf anterior.


     

C/ Anselm Clavé nº88 Local 3 · Tel. 93 570 51 23 · Fax 93 570 51 11 · Mollet del Vallès
info@medihabitat.es